INDEX DE CATEGORIES

 

ÍNDEX DE CATEGORIES DEL CERCLE H. M.

1 – Amistat i Relacions humanes

Amistat i Relacions humanes, i tots aquells termes relacionats amb l’esperit del títol, com son: admiració, aduladors, afecte, amics, amistat, ànima, amor, bellesa, cançó, caràcter, estudis, fama, família, filosofia, galanteria, gratitud, honradesa, il·lusió, imaginació, joventut, llibertat, musica, opinió, paraula, pau, pensaments, riure, etc., etc.

2 – Art i Belles arts

Arquitectura, cine, dansa, escultura, fotografia, literatura, música, opera, pintura, poesia, teatre, televisió, urbanisme, etc.

3 – Ciències

Astrologia, astronomia, biologia, farmàcia, física, geografia, geologia, medicina, matemàtiques, química, veterinària, etc.

4 –

Ciències Socials

Administració, antropologia, comerç, dret, direcció i gestió, economia, educació, empreses, ensenyança, filosofia, filologia, historia, idiomes, mercantilisme, oficis, premsa, professions, psicologia, sociologia, treball, etc.

5 –

Governació i Administració

Nacions Unides, Unió Europea, Espanya, Catalunya, Ciutats i Municipis (Barcelona, Sabadell, etc.), democràcia, guerra, militarisme, política, revolució, tirania, etc.

6 – Humanisme

Ciutadans, civisme, consumidors, esports, família, gent gran, home i dona, humanisme, igualtat, joventut, fumadors, llibertat, salut, natura, gats i gossos, moral, religió i església, seguretat, societat, transit, vins, etc.

7 – Serveis i Centres

Serveis i centres, públics i privats, destinats a la societat, com són els Centres d’Assistència Primària, centres cívics, centres per la gent gran, comerços, escoles, fires, hospitals, mercats, museus, residencies, teatres, transports, universitats, etc.

8 –

Societat Civil

Agrupacions, associacions, organitzacions no governamentals (ONG), plataformes i de qualsevol altra mena d’estructuració de la societat civil sense ànim de lucre, siguin d’ajuda a malalts i disminuïts, artístiques, assistencials, culturals, ecologistes, esportives, excursionistes, de gent gran, humanistes, literàries, professionals, reivindicatives, solidaries, etc.

9 – Tècniques

Agricultura, comunicacions, confecció, construcció, direcció i gestió, electricitat, electrònica, enginyeria, informàtica i informació, Internet, logística, màrqueting, medi ambient, normalització, organització i producció, qualitat, ramaderia, residus i reciclatge, seguretat i riscos laborals, etc.

10 – Tecnologies i Industries

Alimentació, arts gràfiques, cautxú o goma, cuir, fusta, mecànica, metal·lúrgia, paper, plàstic, química, suro, tèxtil, etc.

 

Anuncios

CULTURA

 

CULTURA

Cal recordar-ne la seva definició real:

Conjunt de coneixements humans, socials, literaris, històrics, científics o de qualsevol altra mena que hom posseeix com a fruit de l’estudi i de l’experiència, etc.

 

Resulta importante recordar su definición real:

 Conjunto de conocimientos humanos, sociales, literarios, históricos, científicos o de cualquier otra materia que poseemos como fruto del estudio y de la experiencia, etc.

 

 

INTERNET

 

WWW:

W

orld Wide Web

INTERNET

: LA GRAN RED O TELARAÑA INTERNACIONAL GLOBAL TAMBIÉN PERMITE GENERAL ESPLÉNDIDOS VINCULOS DE AMISTAD ENTRE LAS PERSONAS.

LEMA

 

 

NUESTRO LEMA

LA PERSONA ES SIEMPRE Y EN TODO EL PRINCIPIO Y FIN, DEL TRABAJO, DE LA CIENCIA, DEL PROGRESO ECONOMICO Y DE LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS.

METODOLOGÍA

EL CERCLE HUMANISTA MULTINIVELL APORTARÁ SU MODESTA COLABORACIÓN A LAS PERSONAS, CREANDO PUNTOS DE ENCUENTRO EN FUNCIÓN DE SU TRABAJO O INTERESES CULTURALES COMUNES, FOMENTANDO LA AMISTAD Y LAS RELACIONES FRATERNALES.

LEMA

 

EL NOSTRE LEMA

LA PERSONA ÉS SEMPRE I EN TOT EL PRINCIPI I FI, DEL TREBALL, DE LA CIÈNCIA, DEL PROGRÉS ECONÒMIC I DE LA HISTORIA DELS POBLES.

METODOLOGIA

EL CERCLE HUMANISTA MULTINIVELL APORTARÀ LA SEVA MODESTA COL·LABORACIÓ A LES PERSONES, CREANT PUNTS DE TROBADA EN FUNCIÓ DEL SEU TREBALL O INTERESSOS CULTURALS COMUNS, FOMENTANT L’AMISTAT I LES RELACIONS FRATERNALS.

CERCLE HUMANISTA MULTINIVELL

INICIO