CASAL DELS AVIS DE GRÀCIA

Medalla d'Honor 07      –     Vapor Llonch 018

El álbum de fotografías correspondiente presenta un mayor número de imágenes.

 

Organización no gubernamental

CASAL DELS AVIS DE GRÀCIA

Sabadell

MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT DE SABADELL

 

Enguany

l’associació Casal dels Avis de Gràcia està d’enhorabona, el Consell de Districte, a proposta de l’Associació de Veïns del barri i amb l’acord dels representants de les Entitats, es va aprovar concedir a la nostra Associació la Medalla de la Ciutat, considerada la tasca feta pel benestar de la gent gran del barri des de la seva fundació en el 1981.

L’associació Casal dels Avis de Gràcia va néixer com una secció més de l’Agrupació de Veïns de Gràcia, davant de la necessitat d’atendre el nombrós col·lectiu de gent gran del barri i les seves necessitats ben diferenciades, és va destinar i equipar una de les sales de la seu social pel Casal i va ser inaugurada el dia 31 de maig de l’any 1981.

Davant de la necessitat d’un local específic i exclusiu per a la gent gran, l’Agrupació de Veïns de Gràcia i l’Associació, conjuntament, van reivindicar els terrenys els antics safareigs de l’actual carrer Reina Elionor, número 110, que havien estat tancats al públic en la dècada de 1950.

Assolir aquesta necessitat en el barri va resultar una tasca feixuga i de molts anys de pacients contactes amb les autoritats adients del Municipi i de la Generalitat de Catalunya. En el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, de data 25 de novembre del 1992, es va posar a disposició de la Generalitat la finca per a ser destinada a un casal i un centre de dia per a la gent gran. Els contactes amb personalitats de la Generalitat es varen anar succeint, any rera any, i varen anar avançant positivament, fins que l’actual Casal de Gent Gran de Sabadell-Gràcia va ser inaugurat el 29 de juny del 2002.

La primera Assemblea General Ordinària que és va celebrar en el Casal, va tenir lloc el dissabte 20 de març del 2003, sent reelegit com a President el senyor Rafael Bernat, qui, malauradament, als pocs mesos ens deixava per sempre, havent dedicat divuit anys de la seva vida al barri i a la seva gent, havia pogut veure el somni de molts fet realitat.

L’associació Casal dels Avis de Gràcia ha estat l’encarregada de la posta en marxa del Casal de Gent Gran de Sabadell-Gràcia, on la gent del barri pot participar en tallers i activitats de tota mena, i ha dedicat la seva màxima atenció a les reunions i/o festes col·lectives dels usuaris, com són: balls, conferencies i tertúlies, sortides col·lectives, jocs de grup i celebracions de totes les festes populars, Dijous Gras, Carnestoltes, Sant Jordi, revetlles de Sant Joan i Sant Pere, Festa Major del barri, Setmana Cultural i Homenatge a la Vellesa, Castanyada, la Marató de TV3, Nadal i Cap d’Any.

Actualment l’associació Casal dels Avis de Gràcia manté el seu compromís amb la gent gran del barri i continuarà desenvolupant activitats de tota mena, amb un entusiasme sempre renovat, entre moltes i diferents raons, perquè la vida cuida d’aportar constantment noves persones a aquest estimat col·lectiu humà.

Medalla d'Honor Sbd.

MEDALLA D’HONOR

Concedida el 28 de maig del 2008

pel

Il·lustríssim Alcalde de la Ciutat de Sabadell

 

 

 

Anuncios