CASAL DE GENT GRAN – Sabadell Gràcia

 

CASALS DE GENT GRAN

de la

Generalitat de Catalunya

 

I – BENESTAR SOCIAL

El Departament de Benestar Social, interpretant la voluntat de servei a les persones del Govern de la Generalitat de Catalunya, orienta les seves accions envers la gent gran tenint en compte les necessitats de cadascú. En aquest sentit, els Casals de Gent Gran volen donar resposta a les expectatives d’un col·lectiu molt nombrós de persones que desitgen ser ciutadans actius. Per aquestes persones grans, els casals han de ser l’instrument que els permeti una vida plena i participativa.

 

II – ESTATUTS CASALS DE GENT GRAN

Decret 180/1997, del 22 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts dels casals de gent gran del Departament de Benestar Social.

Per tot això, i atesa la necessitat d’adaptar a aquesta nova orientació l’estructura organitzativa i les funcions pròpies dels òrgans de participació dels casals per a gent gran del Departament de Benestar Social, la conveniència d’impulsar l’associacionisme i la participació d’aquests equipaments en la comunitat.

 

III – OBJECTE

Article 1

Els casals de gent gran del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, el règim jurídic bàsic es troba regulat del Decret 222/1995, de 12 de juny, són equipaments cívics destinats al col·lectiu específic de la gent gran, que tenen per objecte la promoció de la participació com a membres actius de la societat civil. Per tal d’aconseguir aquest objectiu es tindrà especial cura en:

 1. La realització de la persona.
 2. El foment de l’associacionisme.
 3. El desenvolupament d’activitats que afavoreixin les relacions intergeneracionals.
 4. La valoració i promoció de les iniciatives de les persones usuàries.

 

IV – ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

Les activitats que es realitzin en l’equipament podran ser organitzades per Departament de Benestar Social o altres departaments de la Generalitat, per les associacions de persones usuàries del casal, per altres administracions i per les persones físiques o jurídiques i entitats públiques d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 11 d’aquests Estatuts.

 

V – CONSELL DE GOVERN

Amb la finalitat d’afavorir l’autonomia i la independència de la gent gran en l’organització i funcionament de les activitats dels casals, el Consell de Govern del casal de gent gran actuarà com òrgan de programació i coordinació de les activitats com també de seguiment de tots aquells aspectes referits al funcionament quotidià de l’equipament.

 

VI – FUNCIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Podem resumir-les tot seguit:

 1. Fer el seguiment i la coordinació de les activitats que es desenvolupin en el Casal.

 2. Proposar la utilització dels espais i la infraestructura del casal per a la realització d’activitats.

 3. Vetllar pel desenvolupament i compliment dels objectius generals de l’equipament.

 

VII – ASSEMBLEA GENERAL DE LES PERSONES USUÀRIES

Fonamentalment:

 1. L’Assemblea General de persones usuàries està composta per totes les persones usuàries de l’equipament que concorrin a la seva convocatòria.

 2. Són funcions de l’Assemblea General de Persones Usuàries:

 1. Fer propostes al Consell de Govern en relació amb les activitats que es realitzen en el Casal.

 2. Aprovar la memòria anual de les activitats realitzades durant l’any en curs i la programació de les activitats de l’any següent.

 3. Proposar el reglament de règim intern del Casal.

 4. Tenir coneixement del balanç econòmic de l’any en curs i del pressupost per al proper exercici anual.

 

NOTA

:

Si desitgeu major informació, podeu sol·licitar a l’oficina dels casals el llibret dels ESTATUTS Casals de Gent Gran.

 

 

CASAL DE GENT GRAN

de

SABADELL – GRÀCIA

 

El Decret 180/1997, del 22 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts dels Casals de Gent Gran del Departament de Benestar Social, hauria de ser suficient per garantir un bon funcionament de qualsevol casal a Catalunya, però, l’experiència ens ensenya que això no és axis, sembla que, la intervenció necessària del personal enquadrat en la funció publica del Departament corresponen, no porta implícita la garantia d’èxit, com és en el cas dels cinc anys del Casal de Gent Gran de Sabadell – Gràcia.

 

 

1) ELECCIONS DEL 12 DE MARÇ DEL 2008

En data 29 de gener del 2008 és celebrà una reunió en el Casal de Gent Gran – Sabadell Gràcia, presidida pel senyor Agustí Vila i dos acompanyants de la Generalitat, resultant que el mètode electoral, de les associacions que han de formar part del nou Consell de Govern, consisteix en utilitzar una de tres paperetes per cada associació candidata, dient SI, No o en blanc.

L’Assemblea per elegir les associacions que han de formar part del Consell de Govern del Casal, del dia 12 de març, resulta un guirigall vergonyós

, l’oposició està en la tribuna i indica quina papereta s’ha d’utilitzar, les llistes d’usuaris de la Generalitat inclouen els difunts (cosa que enerva als assistents i ho atribueixen a la ineficiència del Consell de Govern, malgrat que és tracte de llistats de la Generalitat), a la vegada és fa corre la idea que els vocals actuals són massa grans i corruptes (del segon aspecte, com professional, puc donar fe que és absolutament injust), unes dotzenes d’homes usuaris mai vistos estan presents només per votar el NO a l’antiga associació (son els membres de l’Associació de la Petanca, tradicionals contrincants de l’associació Casal dels Avis de Gràcia), etc.

Un terrible conjunt de mala praxi, de la que pot donar fe indiscutible i certa, el senyor Adrià Miquel, President de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Sabadell i Comarca, que intentà, sense èxit posà ordre (possiblement el seus 85 anys no l’hi permeten tenir prou veu entre els crits i la confusió).

El resum dels fets que avergonyeixen a bona par dels usuaris del Casal i que confirmen la ruptura social del barri de Gràcia,

fins un punt que no resulta possible veure’n un futur acceptable, només són l’anecdotari o introducció del present article.

Entenent que a la Direcció General d’Acció Cívica l’hi pertoquen les funcions relatives a les activitats corresponents a la xarxa d’equipaments cívics, executar els programes destinats al col·lectiu de gent gran, etc., m’he permès exposar-li aquesta informació.

Els Estatuts dels Casals de Gent Gran repeteixen en el seu articulat la pluralitat de les associacions participants: Article 1. Objecte: b) foment de l’associacionisme; Article 9. Organització de les activitats: 9.1 … per les associacions de persones usuàries del casal, 9.2. … associacions de persones usuàries … acreditades per la Direcció General d’Acció Cívica… amb l’acord previ de l’Assemblea de persones usuàries; Article 20. Composició del Consell de Govern: 20.1 El Consell e Govern es compon de: a) Fins a 10 vocals designats per l’associació o associacions de persones usuàries del casal, en proporció directa al nombre de persones usuàries associades a cadascuna d’elles; Article 22. Designació dels membres del Consell de Govern: 22.1 Els representants de l’associació o associacions de persones usuàries.

Crec que resultaria difícil, dins de la denominada "Democràcia Liberal Occidental", trobar un altre exemple de votacions que, a més a més del SI per l’opció escollida, incloguin la possibilitat d’un NO per votar a cada una de les altres candidatures possibles.

Si fem una reducció fins a l’absurd, l’associació o partit més gran esborraria a tots el seus contrincants, però, finalment i si el gran no tingués majoria absoluta, units tots els altres votarien NO contra el gran i no hi quedaria ningú per al Parlament ni per governar!. Evidentment, és un mètode absurd el que s’ha aplicat en el Casal de Sabadell-Gràcia!.

Axis doncs, el mètode utilitzar sembla poc ajustat a dret, en el cas d’Espanya cal obtenir al menys un tres per cent dels vots emesos per participar en el repartiment d’escons i en el cas que ens ocupa, l’associació Casal d’Avis de Gràcia, té el major nombre d’associats i la major antiguitat del barri (27 anys) i en queda exclosa. Increïble!.

Només l’existència d’una normativa legal que permeti l’aplicació de les tres menes de diferents paperetes, emprades per les eleccions previstes en els Estatuts dels Casals de Gent Gran, justificaria veritablement la legalitat de l’experiència avanç descrita.

 

2) SERVEI DE CAFETERIA I MENJADOR

El Servei de Cafeteria i Menjador del Casal de Gent Gran de Sabadell – Gràcia no havia estat ben resolt des del primer dia de funcionament, fins que, afortunadament, varen presentar-se els concessionaris del Casal de la Creu Alta ara farà uns dos anys. Recentment, reobrint-se el Casal de la Creu Alta, tothom els hi va demanar que és quedes part de l’equip, format per dos senyores d’excel·lent manera de fer i cuinar. Contant amb l’aprovació i garanties de continuïtat per part de la Responsable del Casal de Gràcia, axis es va fer i degut a l’excés de feina, el marit de la senyora va deixar la seva feina i forma part d’un servei veritablement eficient.

Celebrant-se el concurs corresponent al servei de referència, resulta que surt assignat a una senyora desconeguda i aquest fet enardeix els ànims de tots els usuaris que coneixen la realitat present i històrica del cas. La gent s’expressa airada, exaltada, davant

d’un fet que resulta incomprensible i diuen que irrevocable, per tant és recullen firmes de queixa i s’organitza el boicot al nou servei intrús.

Resulta elemental pensar que cal informar-se prèviament davant de qualsevol actuació que afecti als usuaris d’un Casal, mitjançant la persona Responsable, etc., i tenir-ho en compte a l’hora de prendre decisions, però, lamentablement, en el món de la funció pública sembla que la burocràcia impera sobre la qualitat de la gestió.

 

3) RESUM

Confesso que mai havia sentit tanta vergonya davant d’actuacions suposadament professionals, malgrat els que asseguren que una administració propera permetrà millorar els serveis als ciutadans.

 

Martí Ferré

Ex -Vocal Independent del Consell de Govern del Casal de Gent Gran de Sabadell – Gràcia

Ex -Vocal del Consell del Districte 5e de Sabadell

Text:

Revisat el 22 de desembre del 2008

 

P.D.

En cualquier caso, debe permanecer la esperanza de un cambio y mientras, ¡el buen humor de Forges nos permitirá seguir sonriendo!.

FUNCIONARIOS Y HUMANOS

 

Tratando de humor, de buen humor, puede ser todavía más real y descriptivo el monólogo de Amparo Baró, relativo a JUBILADOS y FUNCIONARIOS, veamos el vídeo:

      

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: